Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2020

Doğal Gaz Tesisatlarının Yapım, Bakım, Onarım ve Kontrolü
 
OSB’miz onaylı sınırları içerisinde katılımcı ve kiracı olarak faaliyet gösteren işletme, kurum ve kuruluşların, OSB doğal gaz biriminin OSB doğal gaz şebekesini güvenli bir şekilde işletebilmesi için istenilen tüm bilgi ve belgeleri vermeleri, parsel bağlantı hattının, basınç düşürme ve ölçüm istasyonunun ve iç tesisatın güvenliği hususunda ilgili mevzuat kapsamında gerekli önlemleri almaları ve iç tesisatlarının bakım onarımını yaptırmaları gereklidir. Bu bağlamda da doğal gaz iç tesisatlarında gaz kaçaklarına karşı periyodik kaçak tarama faaliyetini (en az yılda bir defa) aşağıda listesi verilen OSB onaylı bir yetkili tesisat firmasına ( ya da bu alanda uzman, deneyimli ve OSB’nin onaylayacağı bir firmaya) yaptırıp sonuçların kendilerine raporlanmasını sağlamalıdırlar.
 
Bursa OSB’de kurulu katılımcılar/kiracılar, işletmelerinde kullandıkları doğal gaz iç tesisat, cihaz ve ekipmanının işletilmesi, bakımı ve onarımından sorumlu olup herhangi bir sorunda ya da arızada bu sorunu veya arızayı kendi belirledikleri sertifika sahibi ve Bursa OSB tarafından yetkilendirilmiş firmalar vasıtasıyla gidermeleri gerekmektedir. Bu gibi durumlarda aşağıda belirtilen listedeki yetkili tesisat firmalarının uygun faaliyet alanında ( İç Tesisat Bakım-Onarım) yetkisi olan herhangi birinden hizmet  alınabilir. Ayrıca, iç tesisat proje-yapım-tadilat işleri de yine bu firmalardan uygun faaliyet alanında ( Proje - İç Tesisat Yapım) yetkisi olan birisine yaptırılmalıdır. (Doğal gazla ilgili herhangi bir yapım ve hizmet faaliyeti sertifika ve yetki sahibi olmayanlar tarafından gerçekleştirilememektedir.).
 
 


 Not: Firma listesi Bölgemiz tarafından güncellenmektedir.

Doğal Gaz Tesisatlarının Bakım ve Onarımı
Bursa Çevre Merkezi
Tekstil Kümesi

Ekonomik Veriler

Ekonomik Veriler

Tanıtım Filmi

Tanıtım Filmi

BOSB Foto Galeri

BOSB Foto Galeri