Giriş Tarihi: 20 Kasım 2019

DUYURU

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Bursa Organize Sanayi Bölgesi, Mavi Cad. No:7 adresinde; tapunun ( H21C05A2A Pafta, 1497 ada ve 4 Nolu Parsel) 30.024,76 m2 'lik alan üzerinde İpeker Tekstil Tic. Ve San A.Ş. tarafından kurulması planlanan "Kumaş Dokuma Boyama Terbiye Baskı ve Dijital Baskı Tesisi Kapasite Artışı" projesi için hazırlanarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu; Genel Formatı (EK-III) çerçevesinde hazırlanan çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası'na ilişkin ÇED süreci, 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği gereğince başlatılmış olup, bu itibarla proje ile ilgili Halkın Katılımı Toplantısı yapılmayacağı belirtilerek, sunulan çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Formatına göre hazırlanan dosya halkın görüşü açıldığı, Rapora ilişkin görüşlerin 28.11.2019 tarihine kadar, Valiliğimize (İl Çevre ve Şehireilik Müdürlüğüne) bildirilmesi gerekmektedir.

Bursa Çevre Merkezi
Tekstil Kümesi

Ekonomik Veriler

Ekonomik Veriler

Tanıtım Filmi

Tanıtım Filmi

BOSB Foto Galeri

BOSB Foto Galeri