Doğalgaz İşleri Yöneticiliği

Türkiye'de ilk olarak İstanbul ve Ankara'daki ısınma amaçlı doğal gaz kullanımının ardından Bursa'da da doğal gaz ilk defa ve sanayi amaçlı olarak Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde 1992 yılında kullanılmaya başlanmıştır. 

İhalesi 1990 yılında tamamlanıp yapımına aynı yıl başlanan Bursa OSB doğal gaz dağıtım şebekesi yapımı işi aynı zamanda, dağıtımın emniyetli ve verimli bir şekilde yapılması amacıyla Türkiye'deki ilk doğal gaz dağıtım amaçlı ve her parsele hizmet veren SCADA sisteminin kurulmasını da içermekteydi. 

Bursa OSB Doğalgaz dağıtım şebekesini, 1989 yılında başlatılan fizibilite, etüd ve projelendirme çalışmalarının ardından, SCADA sistemi ile birlikte 1992 yılında tamamlanıp devreye alınmış ve Bölgemizin sanayi firmalarına 2 Temmuz 1992 tarihinden itibaren doğal gaz hizmeti verilmeye başlanmıştır.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Doğal Gaz Grubu, 1992 yılında doğal gazın Organize Sanayi Bölgemizde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte oluşmuştur. 

Bölgemizin genişlemesi ile birlikte mevcut şebekeye bağlantılı olarak 2001 yılında ikinci bir dağıtım şebekesi tesis edilmiş ve SCADA sistemi de revize edilmiştir. Ayrıca, doğal gaz yakıtlı enerji santrallerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1993, 1998, 2002 ve 2011 yıllarında yüksek basınçlı bağlantı ve dağıtım hatları yaptırılmıştır. Ayrıca 2012 yılında mevcut SCADA sistemi kontrol merkezi yazılım ve donanım bakımından tekrar revize edilmiş, PE ve çelik borulu dağıtım hatlarında da vana ve ring sistemi revizyonları yapılmıştır. 

Şimdiye kadar Bölgemizce gerçekleştirilen doğal gaz yatırımlarının toplam bedeli yaklaşık 24.000.000 $'dır. 

Şu anda Bölgemizin 6,7 milyon m2'lik alanında, 3 adet enerji santrali dahil 201 adet sanayi tesisine doğal gaz temin edilmektedir.

 
Gaz Kullanımı

Tedarikçi şirketlerden satın aldığımız ve mülkiyeti, işletmesi ve bakımı Bölge Müdürlüğümüze ait doğal gaz dağıtım şebekemiz vasıtasıyla dağıtımını yağpmakta olduğumuz doğal gaz miktarı 2012 yılında 805 milyon m3 olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam 2012 yılı ulusal doğal gaz ithalat ve üretiminin %1,7'sidir. 

Son 1 yıl itibariyle Proses ve buhar amaçlı gaz kullanımı için olan 16 bar basınçlı şebekemizden tüketilen aylık ortama gaz miktarı 10 milyon m3 olup, toplam aylık ortalama gaz tüketimi 63 milyon m3'tür.
 
Doğalgaz Dağıtım Şebekesi

Doğal gaz dağıtım şebekesi içeriği aşağıdaki gibidir:
 

 • 16 bar ve 40 bar basınçlı hatlarda toplam 21 km çelik boru dağıtım hattı;
 • 4 bar basınçlı hatta toplam 41 km polietilen boru dağıtım hattı;
 • 19/4 bar, 4/2 bar ve 47/40 bar basınç kademeli toplam 286 adet basınç düşürme ve ölçüm ve ölçüm istasyonu;
 • 368 adet çeşitli çaplarda ve işletme basınçlarında çelik hat, branşman ve kesme vanası;
 • 152 adet çeşitli çaplarda polietilen hat vanası;
 • Doğal gaz dağıtımının uzaktan izleme ve kontrolünü gerçekleştiren SCADA sistemine ait 19 adet ana RTU ve 140 adet Müşteri RTU'su;
 • SCADA sistemine ait 12.6 km fiber optik kablo, 36 km bakır telli haberleşme kablosu, 88 km enstrüman kablosu.

 
Doğalgaz İşleri Yöneticiliği, Kadro ve Görevleri

Bölgemizin Doğalgaz İşleri Yöneticiliği personeli; 1 adet Yönetici, 1 adet Takım Lideri ve 12 adet Takım Elemanı olmak üzere toplam 14 personelden oluşmaktadır. Yönetici Mühendis, Takım Lideri ve Takım Elemanları Tekniker / Teknisyen seviyesindedir. Gerekli eğitimler ve sertifikasyonlar aldırılmaktadır.

 • Gaz kullanmak istenen sanayi tesislerine istediği basınç ve miktarda doğal gaz temin etmek için yatırım ve abonelendirme hizmetleri
 • Dağıtımı yapılan gazın ölçümü ve faturalandırılması
 • Katılımcılarımıza tüketim ve gaz kalitesi bilgilendirmeleri
 • Katılımcılarımızın ihtiyacına uygun istasyon tesisi ve değişimi işleri
 • Dağıtım şebekesinin ve SCADA sisteminin işletme, bakım-onarım ve arıza giderim işleri
 • SCADA vasıtasıyla tüm sorunların anında görüntülenerek gerekli müdahalelerin gerçekleştirilmesi
 • Doğalgaz İşleri Yöneticiliği tüm eğitimli personeli, araç ve donanımıyla, ülkemiz ekonomisine hizmet eden sanayi tesislerimize hızlı cevap vermeye çalışmakta ve firmalarımızın doğal gazsız kalmaması için elinden gelen tüm gayreti göstermektedir.

 
Periyodik ve planlı olarak sürekli yapılan / yaptırılan çalışmalar aşağıdaki gibidir; 

 • Çelik şebekenin katodik koruma ölçümleri
 • İstasyon ve RTU topraklamalarının ölçümleri
 • Çelik boru et kalınlığı ölçümleri
 • Çelik hat vana gruplarının ve drain vanalarının planlı bakımları
 • Katılımcı ve dağıtım istasyonlarının bakımları
 • Sayaçların ve sıcaklık / basınç transmitterlerinin kalibrasyonları
 • Ana istasyonlardaki gaz kaçağı algılama sabit detektörlerinin RTU binalarındaki yangın algılama detektörlerinin kalibrasyon, kontrol ve bakımlarını
 • Katılımcı RTU'larının ve ana RTU'ların bakımları
 • RTU binalarındaki ve SCADA binasındaki UPS'lerin bakımları
 • RTU akü ölçümleri
 • Aylık sayaç okumaları
Doğalgaz İşleri