Mart 2021 birim fiyatları
1.505212 TL/sm3 = 0.14146733 TL/kwh
1.496027 TL/sm3 = 0.14060407 TL/kwh
1.485692 TL/sm3 = 0.13963274 TL/kwh
0.522979 TL/kWh
9.100 TL/m3
1.940 TL/m3
1.440 TL/m3
1.730 TL/m3
1.370 TL/m3
1.640 TL/m3
1.300 TL/m3
1.560 TL/m3
1.240 TL/m3
1.490 TL/m3
1.160 TL/m3
1.390 TL/m3
  • Doğalgaz fiyatlarına ÖTV ve Sistem Kullanım Bedeli+Dağıtım Bedeli dahildir.
  • Elektrik birim fiyatına TRT payı %2, enerji fonu %1, elektrik tüketim vergisi %1, iletim bedeli ve dağıtım bedeli dahildir.
  • Tüm fiyatlar KDV hariçtir.
  • Su ve Atıksu Altyapı Talimatına uymayan katılımcılar konusuna göre ayrıca talimatta yer alan Kirlilik Önlem Bedeli öderler.