Ağustos 2017 birim fiyatları
0.768665 TL/sm3 = 0.07224295 TL/kwh
0.766892 TL/sm3 = 0.07207631 TL/kwh
0.229295 TL/kWh
6.00 TL/m3
0.96 TL/m3
  • Doğalgaz fiyatlarına ÖTV ve Sistem Kullanım Bedeli+Dağıtım Bedeli dahildir.
  • Elektrik birim fiyatına TRT payı %2, Enerji fonu %1 , Elektrik Tüketim vergisi %1 ve İletim Dağıtım bedeli dahildir.
  • Tüm fiyatlar KDV hariçtir.