Ağustos 2021 birim fiyatları
1.846502 TL/sm3 = 0.17354342 TL/kwh
1.837317 TL/sm3 = 0.17268017 TL/kwh
1.826982 TL/sm3 = 0.17170883 TL/kwh
0.726130 TL/kWh
9.790 TL/m3
2.130 TL/m3
1.584 TL/m3
1.901 TL/m3
1.507 TL/m3
1.808 TL/m3
1.430 TL/m3
1.716 TL/m3
1.364 TL/m3
1.637 TL/m3
1.276 TL/m3
1.531 TL/m3
  • Doğalgaz fiyatlarına ÖTV ve Sistem Kullanım Bedeli+Dağıtım Bedeli dahildir.
  • Elektrik birim fiyatına TRT payı %2, enerji fonu %1, elektrik tüketim vergisi %1, iletim bedeli ve dağıtım bedeli dahildir.
  • Tüm fiyatlar KDV hariçtir.
  • Su ve Atıksu Altyapı Talimatına uymayan katılımcılar konusuna göre ayrıca talimatta yer alan Kirlilik Önlem Bedeli öderler.