Aralık 2020 birim fiyatları
1.462521 TL/sm3 = 0.13745498 TL/kwh
1.453336 TL/sm3 = 0.13659173 TL/kwh
1.443001 TL/sm3 = 0.13562039 TL/kwh
0.449717 TL/kWh
8.750 TL/m3
1.940 TL/m3
1.250 TL/m3
1.190 TL/m3
1.130 TL/m3
1.080 TL/m3
1.010 TL/m3
  • Doğalgaz fiyatlarına ÖTV ve Sistem Kullanım Bedeli+Dağıtım Bedeli dahildir.
  • Elektrik birim fiyatına TRT payı %2, enerji fonu %1, elektrik tüketim vergisi %1, iletim bedeli ve dağıtım bedeli dahildir.
  • Tüm fiyatlar KDV hariçtir.
  • Su ve Atıksu Altyapı Talimatına uymayan katılımcılar konusuna göre ayrıca talimatta yer alan Kirlilik Önlem Bedeli öderler.