Ekim 2021 birim fiyatları
2.421802 TL/sm3 = 0.22761297 TL/kwh
2.412617 TL/sm3 = 0.22674972 TL/kwh
2.402282 TL/sm3 = 0.22577838 TL/kwh
0.835174 TL/kWh
10.030 TL/m3
2.800 TL/m3
2.079 TL/m3
2.495 TL/m3
1.978 TL/m3
2.373 TL/m3
1.878 TL/m3
2.253 TL/m3
1.790 TL/m3
2.149 TL/m3
1.675 TL/m3
2.010 TL/m3
  • Doğalgaz fiyatlarına ÖTV ve Sistem Kullanım Bedeli+Dağıtım Bedeli dahildir.
  • Elektrik birim fiyatına TRT payı %2, enerji fonu %0.7 , iletim bedeli ve dağıtım bedeli dahildir.
  • Tüm fiyatlar KDV hariçtir.
  • Su ve Atıksu Altyapı Talimatına uymayan katılımcılar konusuna göre ayrıca talimatta yer alan Kirlilik Önlem Bedeli öderler.