Ocak 2018 birim fiyatları
0.836243 TL/sm3 = 0.07859426 TL/kwh
0.833624 TL/sm3 = 0.07834812 TL/kwh
0.251537 TL/kWh
5.71 TL/m3
1.00 TL/m3
0.61 TL/m3
0.56 TL/m3
0.51 TL/m3
0.46 TL/m3
0.41 TL/m3
  • Doğalgaz fiyatlarına ÖTV ve Sistem Kullanım Bedeli+Dağıtım Bedeli dahildir.
  • Elektrik birim fiyatına TRT payı %2, Enerji fonu %1 , Elektrik Tüketim vergisi %1 ve İletim Dağıtım bedeli dahildir.
  • Tüm fiyatlar KDV hariçtir.
  • Su ve Atıksu Altyapı Talimatına uymayan katılımcılar konusuna göre ayrıca talimatta yer alan Kirlilik Önlem Bedeli öderler.