Mayıs 2019 birim fiyatları
1.408532 TL/sm3 = 0.13238082 TL/kwh
1.400532 TL/sm3 = 0.13162894 TL/kwh
1.391532 TL/sm3 = 0.13078307 TL/kwh
0.403812 TL/kWh
5.780 TL/m3
1.470 TL/m3
1.069 TL/m3
1.019 TL/m3
0.969 TL/m3
0.919 TL/m3
0.869 TL/m3
  • Doğalgaz fiyatlarına ÖTV ve Sistem Kullanım Bedeli+Dağıtım Bedeli dahildir.
  • Elektrik birim fiyatına TRT payı %2, enerji fonu %1, elektrik tüketim vergisi %1, iletim bedeli ve dağıtım bedeli dahildir.
  • Tüm fiyatlar KDV hariçtir.
  • Su ve Atıksu Altyapı Talimatına uymayan katılımcılar konusuna göre ayrıca talimatta yer alan Kirlilik Önlem Bedeli öderler.