Nisan 2020 birim fiyatları
1.612112 TL/sm3 = 0.15151428 TL/kwh
1.602927 TL/sm3 = 0.15065103 TL/kwh
1.592592 TL/sm3 = 0.14967969 TL/kwh
0.530870 TL/kWh
7.940 TL/m3
1.710 TL/m3
1.250 TL/m3
1.190 TL/m3
1.130 TL/m3
1.080 TL/m3
1.010 TL/m3
  • Doğalgaz fiyatlarına ÖTV ve Sistem Kullanım Bedeli+Dağıtım Bedeli dahildir.
  • Elektrik birim fiyatına TRT payı %2, enerji fonu %1, elektrik tüketim vergisi %1, iletim bedeli ve dağıtım bedeli dahildir.
  • Tüm fiyatlar KDV hariçtir.
  • Su ve Atıksu Altyapı Talimatına uymayan katılımcılar konusuna göre ayrıca talimatta yer alan Kirlilik Önlem Bedeli öderler.