Aralık 2017 birim fiyatları
0.769891 TL/sm3 = 0.07235817 TL/kwh
0.768118 TL/sm3 = 0.07219154 TL/kwh
0.235330 TL/kWh
5.66 TL/m3
0.96 TL/m3
0.61 TL/m3
0.56 TL/m3
0.51 TL/m3
0.46 TL/m3
0.41 TL/m3
  • Doğalgaz fiyatlarına ÖTV ve Sistem Kullanım Bedeli+Dağıtım Bedeli dahildir.
  • Elektrik birim fiyatına TRT payı %2, Enerji fonu %1 , Elektrik Tüketim vergisi %1 ve İletim Dağıtım bedeli dahildir.
  • Tüm fiyatlar KDV hariçtir.
  • Su ve Atıksu Altyapı Talimatına uymayan katılımcılar konusuna göre ayrıca talimatta yer alan Kirlilik Önlem Bedeli öderler.