Ağustos 2018 birim fiyatları
1.037493 TL/sm3 = 0.09750874 TL/kwh
1.034874 TL/sm3 = 0.09726259 TL/kwh
0.391655 TL/kWh
6.28 TL/m3
1.18 TL/m3
0.77 TL/m3
0.72 TL/m3
0.67 TL/m3
0.62 TL/m3
0.57 TL/m3
  • Doğalgaz fiyatlarına ÖTV ve Sistem Kullanım Bedeli+Dağıtım Bedeli dahildir.
  • Elektrik birim fiyatına TRT payı %2, enerji fonu %1, elektrik tüketim vergisi %1, iletim bedeli ve dağıtım bedeli dahildir.
  • Tüm fiyatlar KDV hariçtir.
  • Su ve Atıksu Altyapı Talimatına uymayan katılımcılar konusuna göre ayrıca talimatta yer alan Kirlilik Önlem Bedeli öderler.