Ağustos 2019 birim fiyatları
1.607307 TL/sm3 = 0.15106268 TL/kwh
1.599307 TL/sm3 = 0.15031080 TL/kwh
1.590307 TL/sm3 = 0.14946494 TL/kwh
0.443658 TL/kWh
5.920 TL/m3
1.610 TL/m3
1.069 TL/m3
1.019 TL/m3
0.969 TL/m3
0.919 TL/m3
0.869 TL/m3
  • Doğalgaz fiyatlarına ÖTV ve Sistem Kullanım Bedeli+Dağıtım Bedeli dahildir.
  • Elektrik birim fiyatına TRT payı %2, enerji fonu %1, elektrik tüketim vergisi %1, iletim bedeli ve dağıtım bedeli dahildir.
  • Tüm fiyatlar KDV hariçtir.
  • Su ve Atıksu Altyapı Talimatına uymayan katılımcılar konusuna göre ayrıca talimatta yer alan Kirlilik Önlem Bedeli öderler.