Ocak 2021 birim fiyatları
1.476638 TL/sm3 = 0.13878177 TL/kwh
1.467453 TL/sm3 = 0.13791851 TL/kwh
1.457118 TL/sm3 = 0.13694718 TL/kwh
0.459668 TL/kWh
8.860 TL/m3
1.940 TL/m3
1.440 TL/m3
1.730 TL/m3
1.370 TL/m3
0 TL/m3
1.300 TL/m3
1.560 TL/m3
1.240 TL/m3
1.490 TL/m3
1.160 TL/m3
1.390 TL/m3
  • Doğalgaz fiyatlarına ÖTV ve Sistem Kullanım Bedeli+Dağıtım Bedeli dahildir.
  • Elektrik birim fiyatına TRT payı %2, enerji fonu %1, elektrik tüketim vergisi %1, iletim bedeli ve dağıtım bedeli dahildir.
  • Tüm fiyatlar KDV hariçtir.
  • Su ve Atıksu Altyapı Talimatına uymayan katılımcılar konusuna göre ayrıca talimatta yer alan Kirlilik Önlem Bedeli öderler.