Ağustos 2020 birim fiyatları
1.462297 TL/sm3 = 0.13743393 TL/kwh
1.453112 TL/sm3 = 0.13657068 TL/kwh
1.442777 TL/sm3 = 0.13559934 TL/kwh
0.474773 TL/kWh
8.240 TL/m3
1.710 TL/m3
1.250 TL/m3
1.190 TL/m3
1.130 TL/m3
1.080 TL/m3
1.010 TL/m3
  • Doğalgaz fiyatlarına ÖTV ve Sistem Kullanım Bedeli+Dağıtım Bedeli dahildir.
  • Elektrik birim fiyatına TRT payı %2, enerji fonu %1, elektrik tüketim vergisi %1, iletim bedeli ve dağıtım bedeli dahildir.
  • Tüm fiyatlar KDV hariçtir.
  • Su ve Atıksu Altyapı Talimatına uymayan katılımcılar konusuna göre ayrıca talimatta yer alan Kirlilik Önlem Bedeli öderler.